Projekt

Hos många företag och organisationer är projektarbetsformen idag det normala sättet att arbeta kring utveckling av hjälpmedelstjänster och produkter, ibland handlar det om att utveckla verksamheten kring personer som är stödberättigade.

Projekt finns av många olika slag, som att utveckla produkter, marknadsföra erbjudanden, effektivisera verksamhet, leverera stora kundorder eller genomföra evenemang. Projektledning skär tvärs över branscher och yrkesroller och handlar om samarbetande människor i alla slags moderna yrkesmiljöer.

Vårt stöd i projektledning handlar om ledarskap i tillfälliga grupperingar; om att planera, leda och avsluta projekt; om att organisera hela verksamheter så att man bäst utnyttjar projektarbetsformen. Vi är inriktade på projekt i professionella verksamheter.  Vår syn på projekt kring hjälpmedel bygger på tydlig vetenskaplig förankring, nära koppling till de praktiska vardagssituationerna och en pedagogisk form anpassad till användarnyttan.

Vi har varit med och drivit många framgångsrika projekt som gjort stor skillnad. Kontakta oss så får du en resumé och referenser.