Alternativ Telefoni

Alternativ telefoni är ett samlingsnamn för de hjälpmedel som personer med nedsatt hörsel använder för att kommunicera via telefon. Det finns olika produkter inom detta område beroende på vilken nedsättning som skall avhjälpas.

Teletext

Teletext är ett helt nytt sätt att använda telefonen. Med teletext får användare som, på grund av nedsatt hörsel, har svårt att höra allt som sägs ett stöd eftersom motpartens del av samtalet textas i en display. Teletext är mycket lätt och använda och kan anpassas efter en mängd olika behov och situationer. Om du gillar att använda undertext när du tittar på tv och film kommer du att uppskatta teletext. Allt det motparten säger i samtalet kommer upp som text i rutan. Du behöver inte missa något eller undra om du uppfattade det det som sades på rätt sätt.
Att använda teletext är lika enkelt som att använda en vanlig telefon. Du slår nummret till den du ska ringa och talar. Vid inkommande samtal är det bara att svara. Så fort din motpart i samtalet säger något så kommer det upp i rutan som text. Att ringa till eller från en teletext-telefon är precis som att ringa till och från en vanlig telefon. Man behöver alltså inte ringa via någon förmedlingstjänst så motparten märker faktiskt inte att du får dennes tal textat. Du hittar mer information på www.teletext.se

Bildtelefon

En Bildtelefon, eller Totalkonversationsenhet, är en utrustning som används för att kunna kommunicera visuellt på distans. Många teckenspråkiga använder utrustningen som sin huvudsakliga kommunikationskanal för att ringa till andra med motsvarande utrustning och för att via förmedlingscentralen för bildtelefoni ringa till användare av taltelefon. Utrustningen kan finnas i hemmet eller på arbetsplatsen. Traditionellt var utrustningen ofta PC baserad, och man hade enkelt uttryckt en mjukvara installerad på en dator. Numera är det allt vanligare med att smartphones och surfplattor används. De produkter vi säljer för bildtelefoner och totalkonversation kommer från Tmeeting. Här finner du ett brett sortiment av produkter som kan anpassas efter dina behov och önskemål.

Texttelefon

Texttelefoner används för att ringa över det vanliga telefonnätet. För att det ska fungera med texttelefoni måste både du som ringer och den du ringer till ha en texttelefon. Texttelefonen är särskilt användbar för dig som inte hör tillräckligt bra för att använda vanlig telefon, eller om du har svårt att göra dig förstådd med tal. Kanske har du blivit döv som vuxen eller fått en grav hörselnedsättning, eller tal/språkskada. Vi erbjuder ip-texttelefonerna som från Tmeeting.

Kringutrustning

Till din kommunikationsutrustning kan du behöva olika tillbehör. Vi har allt från förlängningssladdar till varseblivningsutrustning.