Vi kan hjälpmedel!

Ibland behöver man hjälpmedel. Det kan vara som ett resultat av en förvärvad eller medfödd nedsättning av någon funktionsförmåga. Ett empatiskt förhållningssätt till våra kunder och användare gör att vi ofta ser funktionen framför nedsättningen. Att hitta rätt stöd handlar om att våga tänka utanför det traditionella. Många gånger ser vi att vanlig konsumentteknik med rätt applikation och anpassning kan ge det stöd som önskas.

Vi skapar förutsättningar förden som har nedsatt funktion att fungera bättre i sitt arbete, utbildning eller i vardagen. Vi samverkar med flera olika Svenska och internationella produkt- och tjänsteleverantörer.

Kontakta oss för frågor om hjälpmedel.